آموزش آنلاین

به عنوان یک مشتری از Jobcenter Schwalm - Eder ، شما می توانید در گسترش وعمیق ترکردن دانش خود در بسیاری از مهارت های حرفه ای، از »دوره های آموزشی آنلاین وابسته به آژانس اشتغال فدرال استفاده کنید. همه ی آموزش های آنلاین برای شما رایگان است.

مزایای آموزش آنلاین:

  • • شما هميشه به طور دلخواه درحال فراگیری هستید.
  • • شما یاد می گیرید که چگونه درزندگی شغل تان موفق باشید.
  • • شما می توانید دانش کسب شده خود را– از طریق اخذ گواهینامه اثبات کنید.

به این صورت می توانیداز این پیشنهاد استفاده کنید:

شما می توانید برای دوره های آموزشی در اینجا با داده های قابل دسترس خود برای تبادل کار آژانس اشتغال فدرال ثبت نام کنید ما با کمال میل در صورت نیاز به آنها، نام کاربری و رمز عبور تون را در اختیارتون می گذاریم.