جهت يابى شغلي (BIZ)

چه چیزی مناسب من و ایده های من است؟ آیا می توانم در واقع با مدرک تحصیلی مدرسه ام وارد دانشگاه شوم ؟ این سوالات توسط بسیاری از نوجوانان و جوانانی که در حال انتخاب شغل / رشته ی دانشگاهی و یا تغییر مسیر حرفه ای خود هستند، مطرح می گردد.

تصمیم گیری ها برای کمک، از جانب مراکز اطلاعات شغلی (BiZ) آژانس های استخدامی گرفته می شود . در این مراکز شما به طور همه جانبه در جریان بررسی اجمالی از آموزش و مطالعه مشاغل، اطلاعات در مورد امکانات تغییر رشته و / یا جایگزین های اشتغال در شبکه قرار گرفته و می توانید با مشاوران حرفه ای، در مورد اهداف و خواسته های خود صحبت کنید.

این پیشنهاد رایگان و داوطلبانه است و اساساً در دسترس همه کسانی که به دنبال مشاوره هستند، قرار دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد مرکز اطلاعات شغلی (BiZ) آژانس اشتغال کورباخ را می توانید در اینجا پیدا کنید. hier«

 

کدام مشاغل آموزشی در اصل وجود دارد؟

توضیحات کوتاه از مشاغل مختلف آموزش، الزامات پذیرش، دیدگاه ها، و امثال هم را نیز می توانید در پایگاه اینترنتی BERUFENET« از آژانس اشتغال فدرال  یافت کنید.