برای فرصت وشانس های های جدید مشترکأ قوی شویم !

وزارت کار و امور اجتماعی فدرال به منظور کاهش بیکاری درازمدت و بهبود ی وضعیت افراد بیکاری که در درازمدت بدون اشتغالند ، پروژه «فعال سازی، مشاوره، شانس اشتغال » ("شبکه های ABC") را در پایان سال  ۲۰۱۵، تحت شعار "قوی با هم برای شانس و فرصت های جدید" در دستور کارخود قرارداده است.

تحت شعار"قوی باهم برای فرصت های جدید"، Jobcenter Schwalm-Eder در حال تحقق و اجرا ی پروژه ای در قالب آموزش متقاضی خود (A: فعال سازی)، ارائه مشاوره جامع (ب: مشاوره) و فعال کردن دیدگاه های جدید (ج:شانس و فرصت ها ی کاری) می باشد.

صدور گواهینامه AZAV: تست شده وبا کیفیت اثبات شده!

از سال ۲۰۱۶ شبکه ABC در Jobcenter Schwalm-Eder به عنوان ارائه دهنده آموزش مطابق با اعتبار بخشی و فرمان پذیرش برای ارتقاء اشتغال (AZAV) معتبر، یک سیستم مدیریت با کیفیت موثر را برای این منظور در دستورکار خود قرار داد . به این ترتیب آژانس کار می تواند به عنوان  یک سازمان ،  متقاضیان  خود را به شیوه ای کیفی و با نتایج خوب آموزش دهد. مربیان این سازمان، کارکنان آژانس کار هستند که به نحواحسن با همکارانشان در پروژه هایی  مثل "وساطت کوله پشتی  "Rucksackvermittlung" مشاورت در صلاحیت کار Qualifizierungsberatungویا وساطت در یافتن آموزشگاه حرفه ای، نقش عمده ای بازی می کنند.

جزئیات مربوط به جلسات کوچینگ منحصر به فرد را می توانید در اینجا بیابید.

رسانه های کنونی:

با توجه به همه گیرشدن کرونا، روند فرآیند برنامه نیز در بسیاری از نقاط تغییر کرده است. بسیاری از شرکت ها ی عرضه کننده ی کار، در حال حاضر برای آشنایی اولیه به صورت تلفنی و یا با دعوت از متقاضیان به "تماس های ویدئویی" قناعت میکنند –  این برای بسیاری قلمرو کاملا جدیدی است. مربیان و آژانس های واسطه ای کارگزینی در شبکه  ABC، شما را در موارد اینکه چگونه می توانید با این فرم های مصاحبه کسب امتیازکنید، راهنمایی می کنند. البته این موضوعات در جلسات با مربیان نیز جداگانه و به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرند. لطفا توجه داشته باشید: جلسات مربیگری زیر در

انجام می شود.

مربیان ما در حال حاضر براي حفظ سلامتي شما و خود، در حال کارگیری با نرم افزار "کنفرانس وب ویترو (vitro Web Conferencing) ، سمینارهای وب، یادگیری الکترونیکی (کلاس درس مجازی)"هستند و در نتیجه به شرکت کنندگان یک پلاتفرم مدرن، کاربرد پسند و مطمئن عرضه می کنند.

حال حاضر هنوز عمدتا به صورت مجازی وآنلاین

آدرس ها وتماس ها:

شبکه ABC در هر چهار محل مرکز کار نمایندگی می شود.

در هومبرگ (Efze) شما ما را در

Ziegenhainer Str. 7 (تلفن 10-056819367) پیدامی کنید:

در فریتزلار شما ما را در ساختمان
Jobcenter

(Schladenweg 29،( تلفن10- 056229899) پیدا کنید:

در Melsungen شما ما را در شبکه های ABC به طور مستقیم در ساختمان Jobcenter در آدرس زیرپیدا می کنید:

Schwarzenberger  Weg،31 تلفن10- 056619291

در شوولمشتات نیز شبکه ABC مستقیماً در مرکز کار( Jobcenter) قرار دارد:
Am Großen Wallgraben 36, Tel. 06691 8068-101

ما مشتاقانه منتظر دیدن شما و همکاری با

شما هستیم!