فرآیند درخواست برنامه

فرایند درخواست، چالش های زیادی را با خود به ارمغان می آورد: جای خالی کار باید جستجو شود و نیز پیدا گردد ، اسناد ومدارک فراهم شده باید از طریق پست سفارشی ارسال گردد .

ما همچنین مشتریان خود را در این مرحله حمایت میکنیم - به عنوان مثال با آموزش متقاضیان ما ن، راهنمایی برای مصاحبه توسط (ویدئو) تماس و همچنین با Bewerbertraining», Tipps »به سوالات حول مسائل مالی پا  Fragen» سخ می دهیم .

شرکای ما به شما در جستجوی هدفمند کار کمک می کنند. Stellensuche»

و با ارائه آموزش آنلاین رایگان kostenfreie »Online-Trainings سعی دارند پیشنهاداتی  Angebote» درروند برنامه ارائه دهند.