ارائه پیشنهادات برای جهت گیری حرفه ای

 • در واقع کدام مشاغل آموزشی وجود دارد؟ چه چیزی مناسب من و ایده های من است؟ این تصمیات درمراکز اطلاعاتی برای حرفه (BiZ) و از جانب آژانس های استخدامی گرفته می شود. در آن جا همه ی کسانی که به دنبال مشورت هستند، در یک بررسی کلی ازکارآموزی و آموزشگاه  مشاغل، اطلاعات در مورد امکانات تغییرمسیر حرفه و/ یا جایگزینی های اشتغالی ، می توانند با مشاوران متخصص برای انتخاب حرفه، در مورد اهداف و خواسته های خود صحبت کنند.

  پیشنهادات به صورت رایگان و بدون تعهد است.

  برای کسب اطلاعات بیشتر:

  1. مرکز اطلاعات حرفه ای (BiZ) آژانس اشتغال Korbach»
  2. مرکز اطلاعات حرفه ای (BiZ) آژانس اشتغال Kassel»

  بررسی اجمالی مشاغل آموزشی

  پروفایل های مشاغل آموزشی، الزامات پذیرش، دیدگاه ها وغیره را

  می توان در BERUFENET»یافت.