جستجو و پیدا کردن شغل

تبادل شغل آژانس استخدام فدرال

هیئت کار »آژانس استخدام فدرال بزرگترین و جامع ترین هیئت کار آلمان است و فیلترهای متعددی را ارائه می دهد که با آن ها می توانید شغل مناسب تان را جستجو کنید. شما همچنین می توانید برای یک کار وجود دارد از طریق رایگان از برنامه ی »Jobsuche" - App" برای جستجوی کار اقدام کنید .

همیشه همراه شما: برنامه "جستجوی کار"

آیا ترجیح می دهید از برنامه ی  freien Stellen برای جستجوی کاردر منطقه استفاده کنید؟

در برنامه رایگان »kostenfreie "Jobsuche"-App به هیئت کار آژانس اشتغال فدرال به عنوان بزرگترین پورتال شغلی آنلاین در آلمان دسترسی دارید که  همچنین عملکردهای زیر را ارائه می دهد:

  • • مکان های قابل دسترس ذخیره شده، می توانند بدون اتصال با اینترنت نیز مشاهده شوند.
  • • نقشه های تعاملی جای خالی را برای کاردر مکان های مورد نظر نشان می دهند.
  • • گزینه های فیلترشده ی گسترده( برای مثال با توجه به زمان کاری مورد دلخواه)
  • • جستجوی هدفمند برای یافتن شغل برای افراد معلول یا افرادی مشابه آنان.

این برنامه به صورت رایگان برای سیستم عامل های iOS و Android در دسترس است و به طور کامل برای دسترسی بهینه سازی شده است. دانلود به طور مستقیم از طریق  برنامه »iTunes یا برنامه ی گوگل پلی« امکان پذیر است. لطفا توجه داشته باشید که برنامه "جستجوی کار" جایگزین برنامه قبلی "JOBBÖRSE" خواهد شد. لطفا پروفیل ومدارک خود را در صورت لزوم به روز رسانی در واکتویل کنید. البته

شما می توانید بدون استفاده این برنامه هم از JOBBÖRSE استفاده کنید.