شما ميپرسید- ما پاسخ ميديم

در فرایند درخواست کاری تان، ممکن است شما متحمل هزینه های اضافی شوید ، برای مثال برای سفربه مکان های خاص مصاحبه های شغلی . ما، در این جا لیست هزینه ها یی را که می توان تحت پوشش مرکز کار قرار داد، برای شما خلاصه می کنیم.

لطفا توجه داشته باشید: برنامه های کاربردی مربوطه همیشه بایدپیشاپیش به آژانس اشتغال تان ارائه داده شود.

 

من يک قراربرای مصاحبه دارم آیا مرکز کار هزینه های سفرم در این رفت وبرگشت و می پردازد ؟

بله، به شرطی که کارفرما به صراحت اشاره کرده باشد که هزینه های سفر را پوشش نمی دهد. برای پوشش هزینه ها،  لطفا درخواست خود را قبل از قرار ملاقات به آژانس استخدامی خود ارسال کنید. شما می توانید یک فرم در اینجا دانلود وآن را از طریق پست ارسال دارید و یا اسکن کنید وبه عنوان پیوست ایمیل بفرستید. برای رفت و برگشت با ماشین خصوصی ما به شما بازپرداخت 20 سنت در هر کیلومتر رانده شده، برای بازپرداخت سفرهای حمل و نقل عمومی ما نیاز به کپی از بلیط شما داریم. لطفا توجه داشته باشید که برای سفرهای قطار، تنها هزینه سفر Klasse 1, وهیچ هزینه ای برای رزرو جا وصندلی، تحت پوشش قرار نخواهد گرفت.

براي مصاحبه به يک لباس جديد احتياج دارم آیا مرکز کار از تقاضای من حمایت می کند؟

لطفا در مورد وضعیت فعلی با عامل اشتغال خود مشورت کنید.شما می توانید فرم چاپ شده ی در خواستی تون را ارسال کنید واز طریق بودجه ی ماهانه اضافی، این موقیت خاص را ذکرکنید. همکاران ما از کمک به شما در این مورد خوشحال خواهند شد.

من به عکس های جدید برای برنامه نیاز دارم. آیا مرکز کار از درخواست من حمایت می کند؟

بله، به شرطی که از ما مزایایی دریافت می کنید واز طریق کارتون مشمول بیمه ی اجتماعی هستید ، مرکز کار می تواند این هزینه ها را ازمنبع به اصطلاح «بودجه ی واسطه گری» پوشش دهد. شما همچنین فرم های درخواستی را ازمسئولان برای بازپرداخت هزینه دریافت خواهید کرد.لطفأ توجه داشته باشید که ما برای اثبات، نیازبه فاکتورهای  تطابقی داریم.