نگاهی به گذشته می اندازد،

به عنوان یک موسسه مشترک (gE) ،مجموعه ای از منطقه(شوالم-ادر ه Schwalm-Eder  و آژانس اشتغال کورباخ(،Jobcenter Korbach) ،سازمان کنونی  Jobcenter Schwalm-Eder شکل گرفته است. این سازمان درآغاز از تاریخ 2005 شروع به فعالیت کرد. زمانی که یکی از بزرگترین اصلاحات و رفرم های اجتماعی آلمان که تا به امروز معروفیت دارد، کتاب قانون اجتماعی II را کاملاً جدید طراحی کرده ، وبا با بنیان  گزاری این سازمان، اساسنامه ی قانون حقوق و مزایا ی بیکاری2(  (Arbeitslosengeld II) را قلم زد.

معرفی مزایای بیکاری II (2005)

در نهایت، قانون تصویب شده درنوامبر 2004 واساسنامه قدیمی کاملأ با رفرم جدید، قلم زده شد و (کد اجتماعی SGB II) طراحی گشت و  همزیستی  کمک های اجتماعی با مزایای بیکاری،  در اول ژانویه ۲۰۰۵  به به پایان رسید و مزایای کد اجتماعی دوم در مرحله ی اجرا قرارگرفت و همکاری تنگاتنگ بین دوسازمان مربوط به  Sozialhilfe وArbeitslosenhilfe  در این فاز به پایان رسید  قانون، حمایت بیکاران نیازمند به فرم جدیدی تنظیم شده است. به طور خلاصه: میزان مزایای جایگزینی دستمزد و میزان حمایت از صلاحیت و اشتغال، با "شعار"  «تبلیغ و تقاضا» کاملأ جدید، تنظیم وجمع بندی شد.

تشکیل گروه های کاری (ARGEN)

یک چهارم شهرداری ها تصمیم گرفتند این وظیفه جدید را به تنهایی به عنوان یک به اصطلاح «مرکز کار شهرداری» طراحی کنند. اما در اکثریت قریب به اتفاق، گروه های کاری (مخفف: ARGEN) بین آژانس استخدامی مربوطه و مناطق برای اجرای قانون جدید تشکیل شدند. ناحیه شوالم-ادر( Schwalm-Eder) نیز تصمیم به همکاری با آژانس اشتغال گرفت.

در آن زمان دو آژانس مسئول ناحیه شوالم-ادر Schwalm-Eder بودند:

آژانس در ( Kassel) دربخش شمالی، و آژانس در Marburg, برای بخش جنوبی. براین مبنا در اول  ژانویه 2005 دو گروه کاری، فعالیت خود را آغاز کردند. برای مکان های هومبرگ، فریتزلار و ملسونگن ارتقاء اشتغال Schwalm-Eder-Nord مسئول بود، برای محل Schwalm-Eder-Süd ارتقاء اشتغال Schwalm-Eder-South. با این حال به سرعت مشخص شد که این شکل از سازمان انتخاب درستی نیست. داشتن یک قانون جدید - که هنوز تجربه و اجرای مقرراتی برای آن وجود نداشت - ساخته شده توسط دو واحد به سرعت منجر به شرایط زندگی نابرابر در این منطقه (Landkreis) شد.

ارتقاء اشتغال Schwalm-Eder (2006)

پس از هشت ماه همزیستی، بنابراین درآگوست( August)سال 2005تصمیم گرفته شد که تا ژانویه 2006 یک ارتقاء اشتغال برای کل منطقه راه اندازی شود. هانس گرهارد گاتزویلر (Hans Gerhard Gatzweiler) ازآژانس استخدامی ماربورگ( Marburg) به عنوان مدیر عامل جدید "Arbeitsförderung Schwalm-Eder" منصوب شد، معاون او فریدل برندز (Friedel Berends) از جانب شهرداری انتخاب شد.

فقط بیش از 130 موقعیت در آن زمان برای رسیدگی به کار در دسترس بود.

تقریبا 10،000 دریافت کنندگان این مزایا بودند

در سال های 2006، به طور متوسط 9965 نفر دریافت کننده مزایای بیکاری در این منطقه به شمار می آمدند، بیکاری ۹٫۱٪ بود. بودجه خدمات پشتیبانی( 8)۸ میلیون یورو بود. علاوه بر هومبرگ Homburg (در شهرک ناحیه ای، مدیریت نیز برنامه ریزی شده بود) شوالم-در، ارتقاء اشتغال در فریتلار، ملسونگن و شولمشتات (زیگنهاین) نیز نمایندگی میشد. در هر چهار محل، یک بخش سود نقدی و یک تیم برای کاریابی و وساطت و حمایت وجود داشت. اگرچه تعداد «دریافت کنندگان هارتز۴»( "Hartz 4" Bezieher) در مقایسه با  سال 2006 به شدت کاهش یافته بود، اما در بحران مالی سال 2008/2009 هنوز حدود 8000 دریافت کننده مزایای بیکاری، از این قانون بهره مند بودند.

اصلاح قانون اساسی لازم - انحلال ARGEN

در دسامبر2007 دادگاه قانون اساسی فدرال حکم داد که همکاری بین شهرداری ها و دولت فدرال در قالب ARGEN خلاف قانون اساسی است. دادگاه به قوه مقننه این حق را داد که تا پایان سال 2010 آیین نامه جدیدی را تصویب کند. در ابتدا انجام مزایای نقدی و قرار دادن شغل به طور جداگانه دوباره در نظر گرفته می شد. اما در سال2010 تصمیم به اصلاح قانون اساسی به منظور تأمین همکاری در درازمدت گرفته شد. با اصلاح قانون اساسی و تغییرات گسترده تر قانونگذاری در SGB II، مراکز شغلی به وجود آمدند. آژانس ترویج اشتغال شوالم-ادر به مرکز کار شوالم-ادر تبدیل شد. به دلیل باز نشستگی، فریدل برندز( Friedel Bereds) معاون مدیر عامل در تابستان 2010 استعفا داد. جانشین او یواخیم شومان( Joachim Schumann) شد.

کاهش قوی در افراد قابل استخدام همچنان ادامه دارد

در سال 2011 ، به طور متوسط سالانه حدودأ 6447 نفردارای مزایای حقوقی بودند  - این تقریباً 4500 نفر کمتر از سال 2005 بود. کمی بیش از ۵ میلیون یورو برای حمایت آن ها در دسترس بود. در ساال 2015 این تعداد به کمتر از6000 نفر از دریافت کنندگان مزایای حقوقی کاهش یافت که منجر به کاهش کارکنان بیشتر شد.

محل Melsungen : وظیفه پردازش خدمات؟

آیا بهتر است از محل ملسونگن صرف نظر کرد و بیشر روي سه مکان ديگر تمرکزکرد ؟ درنهایت  Kreis و آژانس اشتغال از این ملاحظات اولیه خودداری کردند. خدمات اشتغال در ملسونگن باقی ماند، اما از سال 2016 درخواست های دریافتی در آنجا توسط همکاران در هومبرگ و فریتلار (Homberg und Fritzlar) پردازش شده است. با این حال، مرکز کار همچنان به ادعای خود "تمام افراد تماس زیر یک سقف" از طریق حضور یابی دفترداران در محل Melsungen به اهداف سازمانی این محل عمل می‌کند.

مسئولیت آژانس استخدام کورباخ Korbach (از سال 2012)

در پایان سال 2012 مسئولیت آژانس های ماربورگ و کسل برای ناحیه شوالم-ادر به آژانس اشتغال کورباخ منتقل شد. مراکز شغلی مناطقWaldeck-Frankenberg والدک-فرانکنبرگ و شوالم-ادر هم اکنون به صورت سازمانی به آن واگذار شده اند. از آن زمان، Jobcenter Schwalm-Eder یک موسسه مشترک (gE) از منطقه شوالم-ادر و آژانس اشتغال کورباخ شده است.همه چیز زیر یک سقف

بسیاری از از ادارات  نیز در سال های اخیرتغییرمکان داده اند : درهر  چهار مکان خود ، در ابتدا آژانس اشتغال وKreisverwaltung  به صورت مشترک اداره ی کاریابی Jobcenter را تشکیل میدادند

در سال 2005 مراکز شغلی، آژانس اشتغال و اداره ناحیه به ساختمان مدرسه سابق (ehemalige Schulgebäude) در ایستگاه اتوبوس در محل هومبرگHomberg نقل مکان کردند. درسال ها ی اخیراین مکان ها به تنهایی توسط مرکز کار، استفاده می شوند .

در فریتزلار، ساختمان آژانس در شلادنوگ گسترش یابید و سپس نقطه تماس مشتریان آژانس و مرکز کار انتخاب شد. در سال 2015 آژانس به هومبرگ نقل مکان کرد، در سال 2019/2018 مرکز کار، ساختمان را بازسازی کرد، آن را گسترش داد تا شامل کلاس های درس شود، بازسازی های گسترده ای انجام داد و از آن زمان به تنهایی از ساختمان استفاده می کند.

در ملسونگن، مرکز کار در ابتدا در کنار Stadthalle قرار داشت. پس از خالی شدن دفاتر آژانس اشتغال در ملسونگن، محل سابق آن ها از ژوئیه ی 2016 به تنهایی مورد استفاده قرارداده می شود.

در جنوبی ترین مکان schwalmstadt، آژانس اشتغال در ابتدا در ساختمان آژانس اشتغال در Treysa قرار داشت،و پردازش سود دفاتر خود را در ساختمان شهرداری در Ziegenhain به عمل می آورد . پس از چندین سال بارتغییر گشایش ، و بازسازی کارآمد انرژی،  سرویس اشتغال در سال 2013 به ادارات همکاران خود در بخش پردازش مزایا تغییر مکان داد . از آن زمان، تحت آدرس "Am Großen Walllgraben 36"، پردازش خدمات و قرار دادن شغل نیز در زیر یک سقف بوده است.

چالش: پناهندگان

یک چالش بزرگ در سال های 2015 و2016 استقبال و مراقبت از بسیاری از پناهندگان بود. در دسامبر 2017حداکثر تعداد با 1224 مورد مراقبت رسیده است، در حالی که تعداد کل دریافت کنندگان سود بیکاری II درسال 2017 ،به تعداد 6274  بوده است.

به طور کلی، تعداد دریافت کنندگان سود از سال 2006 به شدت کاهش یافته است: تقریباً 10 هزار نفر دریافت کننده سود در سال2006، در پایان سال 2019 "تنها'' 5242 نفر (که حدود1100 نفراز آنان پناهنده گان بودند) تعداد متقاضیان را تشکیل میدادند . این حدود 45% کمتر از سال 2006  بود. بدون شهروندان تازه وارد، تعداد دریافت کنندگان کمک مالی می توانست به بیش از نصف برسد . به طور متوسط ملی، تعداد دریافت کنندگان فقط زیر 22% کاهش یافت.

پایدار

در سپتامبر2006 شبکه ABC، صدورگواهینامه ی خود را در مرکز کار شوالم-ادر دریافت کرد. از آن زمان به بعد در آنجا دوره های آموزشی برای مشتریان متقاضی کار، توسط کارمندان دولت ارائه داده می شود. این مرکز شغلی از ابتدای سال 2020 با امکانات پزشکی وقدرت کاریابی و وساطت، برخورد فشرده تری کرده و «مراکزمراقبت های پیشگیرانه ،مسأله های درمانی و مشارکت در امور» را در دستور کار خود قرارداده است.

مرکز کار شوالم-ادر امروز

امروزه مرکز کار شوارتم-ادر در چهار محل خود در هومبرگ، فریتزلار، ملسونگن و شوالم ا شتات به مشتریان منطقه شوالم-ادر خدمت می کند. از منطقه ورودی به عنوان اولین نقطه تماس تا دسترسی به  شغل، پردازش سود، آموزش متقاضیان و مراکزدرمانی تازه تاسیس ، هم اکنون تمام تیم ها و خدمات مشاوره ای مربوطه، زیر یک سقف متحدأ در اختیار مشتریان هستند.