متعادل کردن خانواده و شغل

ما از مشتریان خود درسازگاری خانواده با شغل حمایت می کنیم.

ورود دوباره به محیط شغلی با وجود یک کودک

آیا می خواهید پس از یک استراحت خانوادگی به حرفه قدیمی خود بازگردید یا اینکه جهت یابی شغلی را در نظر گرفته اید؟ در اصل توصیه می کنیم مشتریانی که مسئولیت های آموزشی دارند، قبل از اینکه کودک یا کودکانشان سه ساله بشوند، ورود حرفه ای (دوباره)خود را برنامه ریزی و طراحی کنند.

البته ما شما را در این مورد تنها نمی گذاریم : ما مشترکأ با شما، با کمک  متصدیان استخدامی خود ،کمکتون میکنیم تا ورود حرفه ای (دوباره)خود را برنامه ریزی کنید و شما را در قادر بودن به اجرای سازگاری خانواده و شغل همراهی می کنیم . با پشتیبانی اضافی، مانند آدرس دادن برای گزینه های مراقبت از کودکان برای شما، می توانند نمایندگان خدماتی ما در راه  برابری حقوق (BCA) ازشما حمایت کنند .

نمایندگان برای حقوق برابر (BCA)

برای کسب اطلاعات در مورد خانواده و شغل، لطفا با ما تماس بگیرید:

خانم راین( Rein) مدیرتساوی حقوق در بازار کار (BCA) باتلفن زیر:
o5622 9899-30
ایمیل: jobcenter-schwalm-eder. BCA@jobcenter-ge.de

شما می توانید اطلاعات بیشتری را در مورد حقوق برابر و وظایف BCA در اینجا پیدا کنید. Hier