حقوق بیکاری دوم II

تامین اولیه مالی برای جویندگان کار

مقرری بیکاری شما به زودی تمام می شود و هنوز شغل جدیدی پیدا نکرده اید؟ آیا شغلی دارید اما حقوق شما برای تامین هزینه های جاری شما کافی نیست؟ سپس شما ممکن است مستحق دریافت مقرری بیکاری II باشید: این نشان دهنده حمایت مالی بر اساس دومین کد اجتماعی (SGBII)، به اصطلاح "امنیت اولیه برای جویندگان کار" است. ) از مالیات تامین می شود و تحت عنوان „Hartz 4“ نیز شناخته می شود.

 

حقوق بیکاری شما به زودی تمام می شود و هنوز شغل جدیدی پیدا نکرده اید؟ آیا شغلی دارید اما حقوق شما برای تامین هزینه های جاری شما کافی نیست؟ پس شما ممکن است مستحق دریافت مقرری بیکاری ׀ ׀ شوید. این به اصطلاح امنیت اولیه برای جویندگان کار را به عنوان حمایت مالی مطابق »دومین کد تأمین اجتماعی ( SGBII) نشان می دهد. کمک هزینه بیکاری II (ALG II) از مالیات به عنوان یک مزیت برای افراد شاغل و نیازمند تامین می شود و به عنوان "Hartz 4" نیز شناخته می شود.

برخورداری از حقوق ALG 2 را مورد بررسی قرار دهید

به عنوان اولین نقطه تماس تان "»دستیاردیجیتال" که یک پیشنهاد از آژانس اشتغال فدرال است ، به شما کمک می شود تا با کاتالوگی از سوالات از شرایط برخورداری این پردازش آگاه شوید .

منشی پرداخت مزایای ما نیزبا کمال میل به شما اطلاع می دهد که آیا شما حق بهره مندی از این مزایا ازمرکز کاررا دارید و در صورت لزوم شرایط همچنین شما را در مورد مزایای اولویت دار توصیه ومشاوره می کند . شما می توانید برای این کار به اصطلاح  با " مشاوره عملکرد " به صورت آنلاین یا تلفنی با همکاران مسئول خود در »محل سکونت تان قرار ملاقات بگذارید.

کرونا: دسترسی آسان تر به حقوق بیکاری II

با توجه به همه گیرشدن کرونا، قانون گذار دسترسی ساده شده به مزایای امنیتی اساسی ("Arbeitslosengeld II"، کوتاه: ALG II) را تا 31.03.2022 تمدید کرده است. درخواست ساده

ساده سازی ها درنمای کلی:

تعلیق دوره های تصویب ممیزی دارایی که از تاریخ

31.03.2022آغاز می شود، تحت شرایط ساده شده فرآوری خواهد شد. هر کسی که اعلام کند در این مدت دارایی قابل توجهی در اختیار ندارد، حق نگه داری پس اندازخود برای شش ماه (6 ماه) اول دوره تصویب بهره مندی از حقوق بیکاری را خواهد داشت .

هزینه های اقامت تحت پوشش قرار خواهد گرفت اگر

ادعایی بری دریافت "مزایای امنیت مالی اساسی" وجود دارد، مرکز کار هزینه های واقعی مسکن ومخارج دیگر ازجمله گرمایشی را به عنوان یک نیازکمکی در

6 ماه اول به رسمیت می شناسد.

 

  • مقررات همچنین در بخشی از برنامه های کاربردی برای مجوز بیشتر اعمال می شود این مقررات نیز به برنامه های کاربردی برای مجوز بیشتر که برای آن دوره مجوز آغاز می شود در 31.03.2022در آخرین فرصت اعمال می شود.

پاسخ به سوالات اغلب پرسیده شده در مورد دسترسی آسان تر به امنیت اساسی برای کارجویان (SGB II) در نتیجه ویروس کرونا SARS-CoV-2 (بسته حمایت اجتماعی) در وب سایت وزارت کار و امور اجتماعی فدرال خلاصه شده است. »Bundesministerium für Arbeit und Soziales

درخواست ساده شده برای سود بیکاری II را می توانید  در این جا به صورت پی دی اف دانلود کنید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر: