جدید در آلمان؟

آیا شما جدیدأ وارد کشور آلمان شده اید؟ - به عنوان مثال به این دلیل که شما از کشور خود رانده شده اید ؟ به عنوان یک مشتری از Jobcenter Schwalm - Eder ، ما ازشما با پروژه ی "Wirtschaft integriert"   در راه ادغام اجتماعی واقتصادی تان حمایت می کنیم.

کمک های بیشتر و خدمات پشتیبانی برای مشتریان خارج از کشور:

یادگیری زبان آلمانی

مهارت های زبان یکی از مهم ترین الزامات برای انجام کارآموزی یا پیدا کردن شغل است. در دوره های آموزشی برای ادغام، زبان آلمانی را یاد خواهید گرفت تا راه یافتن خود را در زندگی روزمره آسان کنید . در این دوره ها ی آموزشی، همچنین نوشتن نامه و پر کردن فرم ها را تمرین می کنید. شما علاوه برا این  اطلاعاتی در مورد آلمان در آنجا پیدا خواهید کرد. دوره های تمام وقت و پاره وقت به شما عرضه خواهد شد.  مثلاً در صورت اشتغال یا مراقبت از کودک قادرید در دوره های نیمه وقت شرکت کنید. یک دوره ادغام حدود ۷۰۰ ساعت به طول می انجامد. در منطقه شوالم-ادر ، دوره های ادغام توسط سازمان هایی از جمله Volkshochschule Schwalm-Eder،  ارائه می شود. تاریخ و اطلاعات بیشتر را می توانید در اینجا پیدا کنید. hier

همچنین در برنامه ی رایگانی " App "Ankommen که به شما ارائه می شود، می تونید آنلاین برای یادگیری زبان آلمانی اقدام کنید.

 

اطلاعات محلی: برنامه ی ادغام (چند زبانه) Integreat - App

آیا شما تازه وارد منطقه شوالم-ادر شده اید ؟ اطلاعات مربوط به جهت گیری و سکونت ، در سایت این برنامه Integreat - App خلاصه شده است. این اطلاعات به زبان های مختلف زیردر دسترس است. :

عربی، بلغاری، انگلیسی، ایرانی وروسی

arabisch, bulgarisch, englisch, persisch und russisch