ماحمايت ميکنيم . توصیه می کنیم. تقویت می کنیم. واسطه می شویم

مسئولیت و وظایف مرکز کاریابی شوالم ادر برگرفته از »کد اجتماعی (SGB) کتاب دوم (II) - مزایای شهروندی، امنیت اولیه برای جویندگان کار.

این بخشی ازدستورالعمل قانونی است که شامل موارد دیگری نیز می شود:

  • تأمین معیشت:

»پول شهروندی ("امنیت اولیه برای جویندگان کار") از افرادی حمایت می کند که منابع مالی آنها برای تامین معیشت آنها کافی نیست. در موقعیت‌های خاص، مانند »دوران بارداری یا هنگام مبله کردن اولین آپارتمان، مشتریان می‌توانند پشتیبانی بیشتری دریافت کنند. کارمندان در "بخش مزایا" ما این برنامه ها را بررسی و پردازش می کنند. مشتریان ما یک شخص تماس تعیین شده ("کارمند مزایا") برای مدت دریافت مزایای خود دارند که می توانند هر گونه سؤال و نگرانی را با او در میان بگذارند. می توان از طریق تلفن و ایمیل با او تماس گرفت. تماس با مسئول مربوط در »مکان ذخیره می شود.

  • قرار گرفتن در کار:

مشتریان در جستجوی کار ما در»سرویس واسطه كاری می شوند. علاوه بر این، همکاران متخصص در مورد »صلاحیت های احتمالی مشاوره می دهند، »موقعیت های آموزشی را ترتیب می دهند و متقاضیان و کارمندان را در »کوله پشتی گرد هم می آورند.

 

 

 

 

قانون حقوق بیکاری II ("امنیت اساسی برای کارآموزان") از افرادی حمایت می کند که منابع مالی آنها برای تأمین معیشت
شان کافی نیست، به خصوص در موقعیت های ویژه ای مانند بارداری یا مبله کردن اولین آپارتمان خود ویا مشتریان همچنان می توانند در موقعیت های ویژه ای مانند بارداری حمایت بیشتری دریافت کنند. این کاربردها توسط کارکنان بخش به اصطلاح " بخش عملکرد  " بررسی و پردازش می شوند. برای پرسش ها ومشگل ها، مشتریان ما یک مسعول ارتباطاتی ثابت ("مدیر عملکرد") دارند که توسط آنان می توانند سوالات ودر خواست های خود را روشن کنند. به این مسولان می توان از طریق پسوند تلفن یا از طریق آدرس ایمیل دستیابی یافت.

. تماس کاری با مشتریان
کارمندان مسؤل سازمان های کارگزینی ما، متقاضیان مان را در جستجوی خود برای یک کار پشتیبانی می کنند. ما نه تنها به دنبال ارائه ی کار مناسب برای شان هستیم ، بلکه با مشاوره در آموزش وامکانات کار آموزی، ترتیب مکان های آموزشی و نزدیک شدن به کارفرمایان بالقوه از منطقه را به شیوه ای هدفمندانه دنبال می کنیم.

. اجتناب کردن، احتراز کردن، کاهش دادن  وهذف کردن

تقاضای کمک

   هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما می توانند تا حد امکان، بدون حمایت دولت از عهده ی مخارج خود برآیند.
به عنوان مثال، برای کنار آمدن بدون کمک، به مشتریان جدید، آموزش در اسرع وقت ارائه می دهیم تا هنگام جستجوی شغلی که نیاز به کمک رابرطرف یا کاهش می‌دهد ، گام بردارند.

در این اهداف کارمندان ما آنان را در یافتن شغل جدید حمایت می کنند.

 

. حفظ تقاوم در کار، اصلاح موانع شغلی، و بازگرداندن محیط سالم برای شاغل بودن

مشکلات  سلامتی عمدتأ اشتغال را مشکل می کند : بنابراین ترویج یا حفظ سلامت جسمی و روانی مشتریان ما یک هدف مهم برای آژانس  کارگزینی شولم-ادر می باشد
  علاوه بر پروژه های خود مانند " استراحت برای بازگرداندن سلامتی " و یا "مدیریت ورسیدگی امور "، دایره Schwalm-Eder به تمام مشتریان مرکز کار، پشتیبانی و مشاوره در مسائل سلامتی و امکان تبادل نظر دراین بابت می دهد.

. مقابله با معایب خاص جنسیتی

ما می خواهیم مشتریان ما فرصت های مشابهی برای گرفتن کار داشته باشند تا بتوانند خود و اعضای خانواده یشان را سرپرستی
کنند. در این مورد مرکز کاریابی در پروژه ای با اصطلاح

"مأموریت  برای شانس کاری برابر" از شما حمایت می کند: به عنوان مثال آژانس کاریابی شولم - ادر، شما را به جلسات فرهنگی در محور رویدادهای اطلاعاتی دعوت می کند تا آگاهی تان را از موضوعات خاصی بالا ببرد وسعی دارد در شبکه ای قوی با ادغام پیشنهادهای کمکی از شما  پشتیبانی نماید.

. غلبه بر تبعیض معلولان
پروژه ی "Lebens(t)raum" در منطقه Schwalm-Eder حمایت جامع خود را درادغام اجتماعی وحرفه ای کارجویان با معلولیت شدید ارائه می دهد تا با پشتیبانی همه جانبه وبرقراری روابط با کارفرمایان، راه یابی وادغام  معلولان را در بازار کار امکان پذیر شود.

. ادغام در کار

ما به مشتریان مان که به عنوان مثال پس از یک بیماری طولانی و یا بیکاری، از بازار کار حذف شده اند، امکان راه یابی دوباره دربازار جهانی کار می دهیم . به عنوان مثال از طریق اشتغال آنان درکارهای موقت، امکانات کارآموزی ویا با شرکت درپروژه های مختلف.