با درود

بازدید کنندگان گرامی،

کد اجتماعی دوم (SGB II) در تاریخ 1 ژانویه 2005 به اجرا درآمد. بیش از 15 سال است که این قانون کاملأ جدید آن زمان ، همچنان چارچوب قانونی برای "امنیت اولیه برای جویندگان کار" و در نتیجه برای کار ما را ایجاد کرده است.

به عنوان یک مرکز شغلی، ما می توانیم به یک تاریخ نسبتاً جوان نگاه کنیم:

ابتدا از سال ۲۰۱۲ این آژانس کاری حومه ی Jobcenter Schwalm Eder Kreis

  به طور مشترک توسط  دو نهاد از آژانس کاری Schwalm – Eder  و Korbach  تشکیل شده  وبه صورت  یک سازمان  عمومی مشترک  ، این مجمع را شامل می شود.  این اسپانسر دوگانه از منابع مالی دولتی تضمین میشود که ما آن را در قالب مزایای نقدی به مشتریان نیازمند کمک منتقل می کنیم و با مشاوره و مربیگری آنها را تقویت می کنیم تا (دوباره) در زندگی کاری خود نقشی داشته باشند.

با شیوع ویروس کرونا ما نیز مجبور شدیم در ماه های اخیر، مشاوره شخصی را که معمولا در محل ما صورت می گرفت به شکل تلفنی یا ایمیل مبدل کنیم . سوالات متعددی نیز در این مدت در مناطق ورودی مراکز ما دریافت شده است و این مارا به این امر واقف کرده است که از طریق  یک وب سایت مدرن کما کان به صورت تکمیلی، پاسخ گوی این سوالات باشیم.

در وب سایت جدید ما، ما سعی داریم تا متقاضيان ، شرکت های موجود در منطقه ، جویندگان مشاغل یا روزنامه نگاران/سردبیران به طور خاص چشم اندازی بر ما و کارمان داشته باشند. هدف ما نیز این است که پاسخ گوی همه ی سوالات طرح شده ازجانب علاقه مندان ومراجعین به آژانس کاری باشیم وبتوانیم همه ی سوالات احتمالی را در این سایت بگنجانیم  بنابراین، اگرخلٱ وکمبود محتوایی در طرح سوالبندی های ما مشاهده کرده اید، می توانید  برای ما با یک ایمیل، پیشنهادات تکمیلی خودرا برای بهبود این سایت به آدرس

jobcenter-schwalm-eder.presse@jobcenter-ge.de. ارسال دارید

در نهایت امر یک اشاره ی دیگر: ما همیشه با پیشنهادات اطلاعاتی خود به افراد، جنسیت های مختلف را در مد نظر می گیریم . ولیکن به دلایل خوانایی بهتر، ممکن است فقط به جنسیت مردانه اشاره شده باشد. با قید این امر، هدف ما دراصل تبعیض جنسیتی نمی باشد ومردان ارجعیتی ندارند.

امیدواریم از مرور ومطالعه ی صفحات ما لذت ببرید!

Hans-Gerhard Gatzweiler

مدیر عامل