درخواست ها

درخواست برای پول شهروندان

ما توصیه می کنیم که درخواست مزایای شهروندی را مطابق با کتاب دو کد تامین اجتماعی به صورت آنلاین از طریق »مرکز کار دیجیتال در مرکز کاریابی شوالم-ادر ارسال کنید.

همچنین می توانید برنامه را به صورت »فایل فشرده دانلود کنید، آن را پرینت بگیرید، به صورت خوانا پر کنید و از طریق پست یا فکس به »محلی که مسئولیت شماست ارسال کنید. دستورالعمل های تکمیل فرم به صورت فایل فشرده به زبان های »آلمانی، »اوکراینی، »روسی و »انگلیسی نیز موجود است.

درخواست برای تایید بیشتر

دوره تایید شما در حال پایان است و هنوز به حمایت مالی نیاز دارید؟ برای این منظور درخواست تایید بیشتر درآمد شهروند طبق دفتر دوم کد اجتماعی الزامی است. شما می توانید این را به راحتی، سریع و ایمن به صورت آنلاین از طریق »مرکز کار دیجیتال ارسال کنید (»ویدیو "برنامه تایید بیشتر").

همچنین می توانید برنامه را به صورت »فایل فشرده دانلود کرده و از طریق فکس یا پست برای ما ارسال کنید. . آدرس‌ها و شماره‌های فکس را می‌توانید در »صفحات موقعیت مکانی ما پیدا کنید. لطفاً حتماً درخواست را در زمان مناسب ارسال کنید تا از هیچ ضرری رنج نبرید!

اطلاع رسانی از تغییرات

مرکز کاریابی همیشه به داده‌ها و مشخصات به‌ روز نیاز دارد: برای مثال، اگر می‌خواهید کارآموزی/اشتغال را شروع کنید، تغییراتی در درآمد شما ایجاد شده است یا اطلاعات بانکی جدیدی دارید، لطفاً فوراً به ما اطلاع دهید. همچنین اگر در حال ازدواج هستید، می‌خواهید نقل مکان کنید، یا شخصی همخانه یا از خانه شما نقل مکان میکند، به اطلاعیه تغییر از طرف شما نیاز داریم. شما می توانید این را به راحتی، سریع و ایمن به صورت آنلاین در »مرکز کار دیجیتال برای ما ارسال کنید. در این »ویدیو دقیقاً نحوه عملکرد این کار توضیح داده شده است.

همچنین می توانید برنامه را به صورت »فایل فشرده دانلود کرده و از طریق فکس یا پست برای ما ارسال کنید. . آدرس‌ها و شماره‌های فکس را می‌توانید در »صفحات موقعیت مکانی ما پیدا کنید.

درخواست برای تامین مالی از بودجه میانجیگری

آیا در طول فرآیند درخواست (مثلاً برای سفر به مصاحبه شغلی) هزینه هایی را متحمل می شوید؟ پس می‌توانید به‌طور آنلاین از طریق »مرکز کار دیجیتال برای دریافت بودجه از محل به اصطلاح »بودجه میانجیگری اقدام کنید. در این »ویدیوی کوتاه می توانید نحوه انجام این کار را بیابید.

همچنین می توانید فرم های مربوط را در ساعات کاری ما در قسمت ورودی »محلی که مسئولیت شما را بر عهده دارد دریافت کنید.

آیا هنوز به داده های دسترسی برای »مرکز کار دیجیتال نیاز دارید؟

درباره مرکز کار دیجیتال »اینجا بیشتر بیاموزید.

بروشورها و بروشورهای درآمد شهروندان

در زیر اطلاعات مهمی در مورد درآمد شهروندان، ایجاد شده توسط آژانس کار فدرال، در لینک زیر مشاهده خواهید کرد:

جزوه «کمک هزینه مدنی. امنیت اولیه برای جویندگان کار» (PDF، از ژانویه 2023)
بروشور "به سادگی توضیح داده شد - اصطلاحات مهم در ارتباط با درآمد شهروندان" (PDF، از ژانویه 2023)
بروشور "به سادگی توضیح داده شده - اصطلاحات مهم در ارتباط با پول شهروندان. به زبان ساده توضیح داده شده است" (PDF، از ژانویه 2023)