درخواستها و فرم ها

به نیازهای خود به صورت آنلاین رسیدگی کنید!

درخواست برای حقوق بیکاریII

قانون گزار درزمان همه گیری ویروس کرونا دسترسی آسان به مزایای اساسی تامین اجتماعی (حقوق بیکاری ׀׀) را تا تاریخ ۳۱٫۱۲٫۲۰۲۱ تمدید کرده است. شما می توانید درخواست را »اینجا از طریق آنلاین ارسال و یا از طریق »فرم-دیجیتال دانلود و چاپ کرده و پس از پر کردن آن به صورت خوانا از طریق پست یا فاکس به »محل وﻣﺴﺌول مربوطه ی خود ارسال دارید. پیشنهاد ما به این است که در صورت امکان درخواست خود را شخصأ وبا قرار قبلی تحویل داده تا به ﺳﺌوالات شما پاسخ داده و درمورد قدمهای بعدی صحبت شود. درخواست قرار ملاقات از طریق آنلاین به »سایت ما مراجعه کنید.

درخواست برای ادامه مجوز (WBA) حقوق بیکاری II

دوره ی تصویب حقوق بیکاری IIشما به زودی به پایان می رسد و شما هنوزهم نیاز به حمایت مالی دارید ؟ برای تأیید بیشتر مقرری بیکاری II، درخواست تأییدیه دیگری مورد نیاز است که می توانید آن را به راحتی، سریع و ایمن به صورت آنلاین در »www.jobcenter.digital ارسال کنید. برای ثبت نام می توانید از نام کاربری و رمز عبور خود برای آژانس کاریابی فدرال استفاده کنید. در این »ویدیوی کوتاه توضیحی بیشتر بدانید.

همچنین می توانید برنامه را به صورت »فایل PDF دانلود کرده و از طریق فاکس یا پست برای ما ارسال کنید. آدرس‌ها و شماره‌های فاکس را می‌توانید در »صفحات موقعیت مکانی ما پیدا کنید. لطفاً حتماً درخواست را در زمان مناسب ارسال کنید تا از متضرر نشنوید!

  • اطلاع رسانی از تغییرات (VÄM)

    مرکز کاریابی همیشه به داده‌ها و مشخصات به‌ روز نیاز دارد: برای مثال، اگر می‌خواهید کارآموزی/اشتغال را شروع کنید، تغییراتی در درآمد شما ایجاد شده است یا اطلاعات بانکی جدیدی دارید، لطفاً فوراً به ما اطلاع دهید. همچنین اگر در حال ازدواج هستید، می‌خواهید نقل مکان کنید، یا شخصی همخانه یا از خانه شما نقل مکان میکند، به اطلاعیه تغییر از طرف شما نیاز داریم. شما می توانید این را به راحتی، سریع و ایمن به صورت آنلاین در »www.jobcenter.digital برای ما ارسال کنید. در این »ویدیو دقیقاً نحوه عملکرد این کار توضیح داده شده است.

    همچنین، می‌توانید فرم را از »اینجا به صورت PDF دانلود کرده و از طریق فاکس یا پست برای ما ارسال کنید. آدرس‌ها و شماره‌های فاکس را می‌توانید در »صفحات موقعیت مکانی ما پیدا کنید.

آیا هنوز شما به اطلات عبور برای اداره کار دیجیتال نیاز دارید؟

همکاران ما در قسمت ورودی با کمال میل نام کاربری و رمز عبور شما را از طریق پست برای شما ارسال خواهند کرد. شما می توانید ﻣﺴﺌول خود را در »صفحه های موقعیت مکانی ما بیابید. درباره اداره کار دیجیتال »اینجا بیشتر بیاموزید.

برگه های اطلاعات و بروشورهای مربوط به حقوق بیکاری II