آموزش

مرکز کاریابی شوالم ادر برای اینکه بتواند بهترین پشتیبانی ممکن را در زمینه آموزش و تحصیلات تکمیلی به مشتریان خود ارائه دهد، به صورت تخصصی در این زمینه پیچیده اقدام کرده است.

آژانس »کارآموزی برای جوانان و بزرگسالان جوان برای یافتن موقعیت مناسب کارآموزی یا ایجاد پل ارتباطی با زمان به کارآموزی به روشی معنادار، تماس مناسبی است. به هر حال: اگر هنوز مطمئن نیستید که کدام شغل برای شما مناسب است، می توانید از پیشنهادات رایگان »راهنمایی شغلی آژانس استخدام استفاده کنید.

تحصیلات تکمیلی این روزها همراهی همیشگی در زندگی حرفه ای است. مرکز کار Schwalm-Eder از شرکت مشتریان خود در »دوره های انتخابی که در بازار کار مورد تقاضا هستند پشتیبانی می کند: همکاران خدمات مشاوره »صلاحیت خوشحال هستند که برای سؤالات و نگرانی های شما وقت بگذارند.

مشاوره صلاحیت نیز انتخاب »مناسبی است اگر می خواهید به یک مدرک برسید.