ما حمایت میکنیم

در صفحات بعدی می توانید در مورد حمایت مالی ارائه شده توسط مرکز کاریابی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

 

لطفا توجه داشته باشید:

به مناسبت معرفی درآمد شهروندی، درخواست جدیدی نباید ارائه شود. افزایش به طور خودکار در نظر گرفته می شود. با این حال، اگر مجوز فعلی به پایان برسد، باید یک به اصطلاح "برنامه مجوز ادامه" (WBA) ارسال شود. شما می توانید این کار را به‌صورت آنلاین و شبانه‌روزی در »www.jobcenter.digital انجام دهید.

 

با توجه به افزایش شدید حجم برنامه ها، ممکن است در حال حاضر تاخیر در پردازش وجود داشته باشد. کارمندان ما تمام تلاش خود را می کنند تا برنامه ها را در سریع ترین زمان ممکن پردازش کنند. از شما می‌خواهیم از هرگونه سؤال خودداری کنید و از درک شما سپاسگزاریم.