Rucksackvermittlung

گردهم آیی کارفرمایان و متقاضیان کار

در این نوع واسطه شدن، ما یک شریک حمایت کننده در کنار مشتریان هستیم. ما با هم بر موانع غلبه می کنیم و به این ترتیب راه را برای یک کار جدید هموار می کنیم. مشتریان ما می توانند به طور خاص از شبکه قوی ما با کارفرمایان منطقه ای بهره مند شوند:

ما به طور منظم با آنها در تماس هستیم و همچنین شرایط کار مربوطه در سایت را از طریق رابطه با عرضه کنندگان کار در شرکت های مختلف وحضوردر آنجا و نظارت شرایط کاری عرضه کنندگان کار، شرایط بهتری را امکان پذیر می کنیم. از یک سو می دانیم کجا و کدام پرسنل جستجو می شوند و از سوی دیگر ما به صورت گسترده ای با پروفایل مشتریان خود برخورد می کنیم و به این ترتیب می توانیم خواسته ها و ایده های هر دو طرف را مقایسه کنیم و متقاضیان و شرکت ها را به هم ارتباط دهیم .

به هر حال: در مرکز کار Schwalm-Eder، این نوع از وساطت شغلی، به نام "واسطه کوله پشتی"( " Rucksackvermittlung ") عنوان می شود، چرا که در این  واسطه کردن – آژانس کاریابی، دریک کوله پشتی، کارفرما وجویندگان کار را در یک سفر شغلی همراهی می کند.

"واسطه کوله پشتی" درعمل:

او می گوید: «در سن ۶۰ سالگی در ابتدا هیچ شانسی  برای پیدا کردن سریع کار جدید تصور نمی کردم. با این حال ، پس ازاینکه من اسناد ضروری واکتویل شغلی ام  را در اختیار شبکه ABC گذاشتم تا این مدارک مورد بررسی مسولین قرارگیرد ، وقت کوتاهی صرف بررسی پرونده‌ام شد تا با در نظر گرفتن زمینه ی مناسب وآگاهی از فعالیت شغلی وتجارب ومهارت های حرفه ای قبلی من ، کارفرمای مناسبی به من معرفی شود. بعد همه چیز خیلی سریع پیش رفت : از اولین تماس تا قرارداد کاری ام دقیقا 10 روز طول کشید. از آن زمان به بعد دوباره انگیزه ی کار یافتم  و از این هردومنبع کمکی  ازجمله، شبکه ABC و  آژانس واسطه کوله پشتی حمایت هدفمند ی  در جستجوی کار یافتم.

بسیار سپاسگزارم

نقل قول از :

Marion Schwarz یکی از متقاضیان نزد Jobcenter   

 

من به طور منظم در تماس با آژانس کارSchwalm-Eder و به ویژه بخش واسطه کوله پشتی هستم.:

به عنوان مدیر شعبه ای از یک سرویس پرسنل، من در مورد اینکه کدام موقعیت ها باید پر شود و چه مشخصاتی شامل مشتریان ما می‌شود، با در نظر گرفتن شرایط وخواسته های  کارفرما، راه گشایی میکنم .

آژانس کوله پشتی سپس بررسی می کند که آیا می تواند متقاضیان مناسب را از مشتریان پیشنهاد کند و اولین تماس را برقرار کند یا اسناد درخواست را مستقیماً پس از مشاوره برایم بفرستد. این طور با خانم شوارتز آشنا شدم: با اوکه واجد شرایط مناسب حرفه ای وانسانی بوده، تماس گرفتم. از آشنایی اولیه گرفته تا بازدید از محل کار جدید و امضای قرارداد کار، تنها چند روز گذشت. در این میان خانم شوارتز نیز حوزه کار را تغییر داده و هم اکنون گزینه ای از مشتری ما دریافت کرده تا پس از مدت کوتاه آزمایشی در حوزه کاری جدید، به طور مستقیم و دائمی

استخدام شده و تغییر اشتغال دهد. این مفهوم و هدفی است که ما با استخدام و کار پرسنلی خود در BME GmbH دنبال می کنیم." Alexandra


Hofmann, Branch Manager Personnel Services – BME GmbH – Gesellschaft für Beratung und Mitarbeitereinsatz (BME)

سوالاتی که اغلب پرسیده می شود

اصطلاح" واسطه کوله پشتی" از کجا آمده است؟

در مرکز کار Schwalm-Eder، "واسطه کوله پشتی"  به معنای خاص خود، حمایت کاملآ  فشرده  برای مشتریان به شمار می رود : در این نوع از واسطه  قرار دادن،  تماس کارفرمایان بالقوه به طور مستقیم با مشتریان صورت می گیرد.

مشتریان تجربه و صلاحیت خود را "در کوله پشتی" با خود حمل می کنند و به طور کلی کوله پشتی " آغازی جدید" ویا "مسافرت" را نماد سازی می کند.

کارگزاری کوله پشتی» چه مزایایی دارد؟

این نوع وساطت به معنای یک حمایت نسبتا کوتاه مدت ودرعین حال به صورت حمایت های فشرده ای برای جستجوی کار است - به عنوان مثال، اگر شما به عنوان متقاضی کار، در مدت کوتاهی موفق به کسب مدرک کارآموزی شوید، از طریق صلاحیت به دست آورده وهمکاری متخصصان با تجربه ی ما، در چهار محل آژانس کاری  شوالم- ادر به راحتی موفق به راه یابی به بازار کار خواهید شد.

"واسطه کوله پشتی" چگونه کار می کند؟

شرایط برای دست یافتن به هدف مشترک مان یعنی—قرارگرفتن درمسیر اشتغالی مشمول به بیمه ی اجتماعی -- در اسرع وقت،

  • بحث ما در مورد پیشرفت شما در فواصل کوتاه،
  • ما راه هایی را به شما نشان خواهیم داد که ازآن طریق بتوانید تصور بهینه ای ازخودتان به کارفرمایان ارائه دهید،
  • ما در صورت هماهنگی مشخصات حرفه ای شما با خواست شرکت ها ی جستجو کننده، به طور مستقیم در تماس با کارفرما اقدام خواهیم کرد.
  • ما همچنین مدارک درخواستی تان را همراه با شما وشخصا در بخش های مربوطه تحویل خواهیم داد.
چرا باید با مسولین جديد درآژانس کوله پشتي تماس بگیرید ؟

پروفایل شما در حال حاضردر دستور کاراست و شما نیز توانستید با انگیزه ی کاری و مشخصات خود ما را متقاعد کنید. در گام بعدی همکاران تخصصی ما از آژانس کوله پشتی از شما در پیدا کردن شغل درست در شرکت مناسب با شبکه ای قوی از کارفرمایان منطقه ای حمایت خواهند کرد.

اطلاعات بیشتر