پروژه ها و پیشنهادات

Jobcenter به همراه شرکای خود، مشتریان جوان را قادر می سازد تا اولین تجربه عملی خود را به دست آورند، به جهت گیری حرفه ای خود نائل شوند و یا در پروژه های خارج از کشور شرکت کنند.

پروژه های فعلی از این قرارند:

آیا می خواهید در مورد پروژه ها و پیشنهادهای ما بیشتر بدانید؟

آژانس استخدامی شما خوشحال خواهد شد که شما را به طور مفصل در مورد گزینه های مختلف آگاه کند و در مورد مسائل مالی شما راه حل مناسبی ارائه دهد.