تحصیل پاره وقت

آموزش تمام وقت همیشه امکان‌پذیر نیست - به عنوان مثال، اگر هنوز از بستگان مراقبت می شود یا از فرزندان مراقبت می شود.

بنابراین تحت شرایط خاص، آموزش می تواند به صورت پاره وقت نیز انجام شود. سوالات مربوط به آموزش پاره وقت در این »صفحه پاسخ داده شده است.

آیا خودت را اینجا می یابی؟

می توانید اطلاعات بیشتری را از خدمات کارآموزی مرکز کار دریافت کنید:

  • خانم سندمولر، تلفن 05681936735 (محل هومبرگ)
  • خانم ژنویت، تلفن  05622989963 (محل فریتزلار)
  • خانم استیلر، تلفن .  05661929124 (محل ملسونگن)
  • خانم استاین، تلفن 066918068123 (محل شوالمشتات)