ارتباطات ووساطت از طریق کارآموزی در خارج از کشور

پروژه "وردورا"


"VerdurA" مخفف"   Vermittlung durch Auslandspraktikum " است.   در این پروژه مشتریان جوان ما می توانند در دیگر کشورهای اروپایی برای  چندین ماه تجارب عملی در مشاغل مختلف آموزشی جمع آوری کنند، زبان محلی را یاد بگیرند و با این تجربه تقویت شوند تا بتوانند گام های بعدی حرفه ای یا مدرسه ای  را بردارند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر:

آیا علاقه مندید؟

مشتریان جوان ما می توانند در مورد واجد شرایط بودن خود، اطلاعات  ملزوم سلام را ازآژانس اشتغال به دست آورند .

 

راستی:

این پروژه توسط وزارت کار و امور اجتماعی فدرال و صندوق اجتماعی اروپا تأمین مالی می شود. در ناحیه شوالم-ادر ، Jugendwerkstatt Felsberg e. V.مسئولیت این  پروژه را به عهده دارد.